ویژگیهای حضرت آیت الله خامنه ای از دیدگاه امام خمینی (ره)

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶